ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВAРНА

Локалната Cisco Академия при Технически Университет - Варна провежда курсове по най-новите учебни програми на Cisco Networking Academy:

Cisco CCNA Routing and Switching - 4 модула (семестъра)

Cisco CCNA Security 2.0 - 1 модул

Занятията се провеждат в оборудвани с техника на Cisco Systems учебни лаборатории. Материалната база включва маршрутизатори Cisco 1721, 2651, 2901, VLAN комутатори Cisco Catalyst 2950 и 2960, VPN концентратори ASA-5505, безжични устройства D-Link и Linksys, пасивно оборудване на "Reichle & De-Massari".

Занятията се състоят от лекционен курс и самостоятелно изучаване на онлайн материалите към курса от академичния сайт на Cisco. Получените знания се тестват онлайн при приключване на всяка тема и в края на всеки семестър.

Студентите провеждат множество практически упражнения, свързани с изграждането на топологии на локални мрежи, окабеляване, конфигуриране на Cisco маршрутизатори, откриване и отстраняване на проблеми при мрежовите комуникации.

Нова лаборатория по компютърни мрежи. повече >>

Академията с 10-годишно активно участие в академичната програма на Cisco Systems. повече >>


  • На 06 ЮНИ започва нов курс CCNA Семестър 1. Инструктор: Христо Вълчанов.
  • В момента се провежда курс CCNA Семестър 2. Инструктор: Венета Алексиева, занятия: понеделник и сряда, начало 17:30, лаборатория: 207-2Е.
  • В момента се провежда курс Семестър 4. Инструктор: Христо Вълчанов, занятия: вторник и четвъртък, начало: 17:30, лаборатория: 207-2E .