ЦЕНИ И ЗАПИСВАНЕ

Провеждане на курсовете:

Занятията започват от 17:30

Продължителност на курсовете:

Около 6 месеца общо за всички семестри за CCNA и 1 месец за CCNA Security.

Записване за курсовете:

На тел. 052 383 621 или в стая 309ТВ. Необходимо е да предоставите телефон и e-mail за връзка.

Цени на курсовете (за семестър):

•120 лв. за студенти ОКС "Бакалавър" (държавна поръчка) и ученици
•150 лв. за студенти ОКС "Бакалавър" (платено и задочно обучение), студенти ОКС "Магистър" и докторанти
•250 лв. (всички останали и обучение на англ.език)

Заплащане:

Сертифицирани инструктори:

доц.д-р инж.Христо Вълчанов (CCNA, CCAI) - hristo@tu-varna.bg
доц.д-р инж.Венета Алексиева (CCNA, CCAI) - valeksieva@tu-varna.bg