10 години CISCO Академия в ТУ – Варна

На 29 април 2011г. в зала 111М се състоя тържество по случай отбелязването на 10 години CISCO Академия в Технически университет – Варна. Специален гост от София беше г-жа Теодора Борисова – председател на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) и координатор на CISCO Мрежова Академия за България. От страна на академичното ръководство, дошли да уважат годишнината, бяха проф. Овид Фархи - ректор на университета и доц. Петър Петров – зам. ректор учебна работа.

Ръководителят на мрежовата академия доц. Антонов направи презентация за дейността на Академията в годините и за развитието на базата за обучение на курсистите. Той отбеляза, че Технически университет – Варна е един от първите университети в България, които са изградили CISCO Мрежова Академия. В момента CISCO Академията в университета използва две модерно оборудвани лаборатории на катедра „Компютърни науки и технологии” – 204ТВ и 207Е. До сега са обучени над 400 курсисти, като не малка част от тях са с успешно положен изпит за получаване на сертификат CCNA. Доц. Антонов посочи факта, че от осем курсисти, достигнали до националния кръг на международното състезание по компютърни мрежи NetRiders, което се проведе на 27 април под егидата на CISCO Systems, седем студенти са се класирали успешно и ще получат ваучер за сертификати. Доц. Антонов благодари на всички допринесли за развитието на CISCO Академията в Технически университет – Варна.

 

Г-жа Борисова представи мястото на нашата CISCO Академия в голямото семейство на мрежовите академии по света. Не случайно се смята, че това академично обучение е в най-голямата виртуална класна стая в света с над 1 000 000 курсисти. По света има изградени над 10 000 академии в 165 държави. В България има 110 инструктори и нашите двама гл.ас.д-р Христо Вълчанов и гл.ас. Венета Алексиева са сред най-добрите. За отличната им работа в годините г-жа Борисова им връчи грамоти за „Инструктор с най-дългогодишен опит” и „Инструктор с най-много обучени курсисти”.

Приветствия поднесоха Ректорът на ТУ-Варна проф..Фархи, завършили и настоящи студенти на Академията.

Поздравителен адрес от името на г-н Божидар Данев – изпълнителен директор на Българската стопанска камара (БСК) по случай 10-та годишнина прочете г-жа Борисова.

 
     
     
Презентация >>