cisco

 

Cisco академията започна провеждане на курсовете в новата лаборатория по компютърни мрежи

 


 

Лабораторията е проектирана съобразно съвременните стандарти за структурно окабеляване. Активното оборудване (мрежовите устройства) е изградено на базата на устройства на Cisco Systems, а пасивното оборудване (комуникационен шкаф, инсталационни кабели, окомплектовка на работните места) на стойност 10 000 лв., е предоставено от българският клон на швейцарската фирма "Reichle & De-Massari" - „R&M”, лидер в производството и дистрибуцията на пасивни компоненти, медни и оптични кабели за нуждите на WAN, MAN и LAN комуникационни мрежи.