ИЗИСКВАНИЯ

Възраст над 16 години.

Курсовете към Cisco академия са достъпни за всеки. Не се изисква специално образование. Може да сте ученик, студент или работещ.

Владеене на английски на ниво четене с разбиране.

Въпреки, че курсовете се провеждат от български преподаватели на български език, това е много важно изискване. Неразделна част от курса е самообучението по материали на Cisco, които са достъпни само на английски. На английски са също така онлайн тестовете към курса и сертификационните тестове.

Начална компютърна грамотност.

Учебната програма на Cisco е разработена така, че да не изисква някакви предварителни знания или умения от курсиста. Все пак познаването на интерфейса на Windows би спомогнало за по-бързото усвояване на материала.