ЗАЩО CISCO?

” Можеш да се научиш на нещо само като го правиш!" (Френска поговорка)

Cisco Мрежова Академия (Cisco Networking Academy) е глобална програма за образование, която обучава курсистите как се проектират, изграждат, поддържат и защитават компютърните мрежи. Програмата спомага за реализиране на професионална кариера в организациите от този бранш. Мрежовата Академия предоставя онлайн курсове, интерактивни инструменти, както и практически дейности за обучение в помощ на хората и тяхната подготовка в областта на информационните технологии.

Нашата академия предлага най-качественото обучение във Варна. Основният състав на курсистите ни са студенти от университетите във Варна, Бургас и Шумен, ученици от редица гимназии като Математическа, Професионална гимназия по инф.технологии, IT Екзюпери и др., както и IT специалисти от множество фирми и организации:

 • MTel
 • Енерго-ПРО България
 • Топлофикация - Варна
 • Гранична полиция
 • MSAT
 • Интербилд
 • Спектрум Нет
 • Морска администрация
 • Hewlett Packard - България
 • Информационно обслужване - Варна
 • Пристанище - Варна

След курса реализация на курсистите в платена форма е изключително добра: 15% от явилите се курсисти получават сертификат CCNA ; 80% от тях започват работа в България в областта на компютърните мрежи ( като около 30% намират реализация още по време на курса или в следващите 2 месеца). Oсвен в България, те намират и реализация в чужбина в областта на компютърните мрежи (средно около 2%).