ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВAРНА

Локалната Cisco Академия при Технически Университет - Варна провежда курсове по най-новите учебни програми на Cisco Networking Academy - 7.0:

Cisco CCNA Routing and Switching - 3 модула

Cisco CCNA Cyber Operations - 1 модул

Занятията се провеждат в оборудвани с техника на Cisco Systems учебни лаборатории. Материалната база включва маршрутизатори Cisco 2651, 2901, 2800, 7200, VLAN комутатори Cisco Catalyst 2950 и 2960, VPN концентратори ASA-5505, безжични устройства D-Link и Linksys, пасивно оборудване на "Reichle & De-Massari".

Занятията се състоят от лекционен курс и самостоятелно изучаване на онлайн материалите към курса от академичния сайт на Cisco. Получените знания се тестват онлайн при приключване на група теми и в края на всеки семестър.

Студентите провеждат множество практически упражнения, свързани с изграждането на топологии на локални мрежи, окабеляване, конфигуриране на Cisco маршрутизатори, откриване и отстраняване на проблеми при мрежовите комуникации.


  • През месец ОКТОМВРИ стартира нов курс CCNA модул 1.