ОБУЧЕНИЕ

Мрежовата Академия провежда обучение по най-новата учебна програма на Cisco Systems - Cisco CCNA v7.0. Тя се състои от 3 (модула) курса. Нейната цел е да осигури знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи. Курсистите получават обширни знания за функционирането на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения, как да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. Трите курса включват: Introduction to Networks; Switching, Routing and Wireless Essentials; Enterprise Networking, Security and Automation. Преминалите обучението получават необходимата подготовка за кандидатстване за сертификатите CCNA и CCNP на Cisco Systems. За съдържанието на учебния план по модули натиснете тук.

От 2020г. Мрежовата Академия започва обучение и по програмата CCNA Cyber Operations. Курсистите получават познания за принципите на мрежовата сигурност, видовете заплахи и атаки, техники за тяхното разпознаване и реагиране. Завършилите курса и издържали сертификационен изпит могат работят в центровете за анализ на сигурността (Security Operations Centers) като анализатори на киберсигурността. За съдържанието на учебния план натиснете тук.